Danh mục sản phẩm

TRẠM VSAT CƠ ĐỘNG BĂNG Ku (MANPACK VSAT Ku-BAND)

Tên sản phẩm:TRẠM VSAT CƠ ĐỘNG BĂNG Ku (MANPACK VSAT Ku-BAND)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Là trạm thông tin vệ tinh đầu cuối băng Ku, đáp ứng đa dạng và đầy đủ các nhu cầu về dịch vụ như thoại, Fax, truyền số liệu và truyền hình. Trạm vệ tinh được thiết kế có thể tháo lắp, gấp xếp vào túi đeo cơ động gọn, nhẹ, phục vụ cho nhu cầu đảm bảo thông tin liên lạc và truyền dữ liệu cơ động.

BỘ LỌC TUYẾN THU VSAT BĂNG C (C-BAND RECEIVE BAND PASS FILTER)

Tên sản phẩm:BỘ LỌC THÔNG DẢI TUYẾN THU BĂNG C THÔNG TIN VỆ TINH (C-BAND RECEIVE BAND PASS FILTER)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Sản phẩm IFC-Rx-2019 là bộ lọc thông dải trên nền tảng ứng dụng kỹ thuật hốc cộng hưởng cơ khí, là sản phẩm do Viện IMC thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt nam (VUSTA) nghiên cứu chế tạo.

KHỐI THU TẠP ÂM THẤP BĂNG X ILB-X-2019 SERIAL (X-BAND LNB)

Tên sản phẩm:

Khối LNB băng X/X-Band LNB

Xuất xứ:

Viện IMC (VUSTA)

 

 

 

Giới thiệu chung:

 

 

 

Khối LNB sửdụng trong việc thu tín hiệu vệ tinh và chuyển tín hiệu cao tần về tín hiệu trung tần được truyền qua cáp về modem.

A low noise block downconverter is used in the process receiving of satellite signals and converts them to a signal which is sent through a cable to the modem.

KHỐI BUC 8W VSAT BĂNG Ku (VSAT Ku-BAND BUC 8W)

Tên sản phẩm:KHỐI BUC 8W VSAT BĂNG Ku (VSAT Ku-BAND BUC 8W)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Khối BUC 8W BĂNG Ku (Block Up-Converter) là một khối thành phần trong tuyến phát Trạm đầu xa thông tin vệ tinh VSAT, có chức năng chuyển đổi tín hiệu trung tần (băng L) thành tín hiệu siêu cao tần (băng Ku) và khuếch đại tín hiệu.

PSNSPEED

Tên sản phẩm:PSNSPEED
Xuất xứ:VIỆN IMC

Giới thiệu chung:

PSNSPEED là giải pháp cung cấp máy chủ web hosting thế hệ mới cho doanh nghiệp với các ưu điểm nổi bật: hiệu năng năng cao, bảo mật, thân thiện với người dùng.

PSNNIDS

Tên sản phẩm:PSNNIDS
Xuất xứ:VIỆN IMC

Giới thiệu chung:

PSNNIDS là giải pháp cho phép giám sát toàn diện mạng văn phòng doanh nghiệp, gia đình

PSNLB

Tên sản phẩm:PSNLB

Xuất xứ:

VIỆN IMC

Giới thiệu chung:

PSNLB là giải pháp cân bằng tải cho ứng dụng(chức năng LB) và đảm bảo ứng dụnghoạt động thông suốt trong mọi điều kiện (chức năng HA)

HỆ THỐNG RADAR CẢNH GIỚI - VIỆN IMC

Viện IMC đang phát triển các giải pháp và xây dựng hệ thống radar cảnh giới.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 097 350 7373 - Mr. Cường.

HỆ THỐNG RADAR ANTIDRONE - VIỆN IMC

Viện IMC đang phát triển các giải pháp và xây dựng hệ thống Anti-Drone.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 097 350 7373 - Mr. Cường.

CÁC SẢN PHẨM VỀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU - VIỆN IMC

Viện IMC có một số sản phẩm bảo mật và lưu trữ dữ liệu dùng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 096 717 0177 - Mr. Hiếu.

CÁC SẢN PHẨM VỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU - VIỆN IMC

Viện IMC có một số sản phẩm ANAT và bảo mật dữ liệu dùng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 096 717 0177 - Mr. Hiếu.

CÁC SẢN PHẨM VỀ AN NINH AN TOÀN MẠNG - VIỆN IMC

Viện IMC có một số sản phẩm ANAT và bảo mật dữ liệu dùng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 096 717 0177 - Mr. Hiếu.