Liên hệ

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Công nghệ cao IMC

Địa chỉ: 176 Trường Chinh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (+84) 24 3566 6232 / (+84) 24 3566 6232

Email: contact@mimotech.vn; info@mimotech.vn

Website: http://mimotech.vn


Hotline: (+84) 97 350 7373 - Mr. Cường