CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hiển thị

15:10 - 09/02/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 5: Phát hiện...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phát hiện người đi bộ trong hình ảnh sử dụng một kỹ thuật...

Xem thêm

11:05 - 04/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4: Thuật toán...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách phát hiện các cạnh trong hình ảnh sử dụng thuật toán Canny thông qua...

Xem thêm

14:52 - 14/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 3: Đánh giá hiệu...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đo lường và cải thiện hiệu suất đoạn code thông qua các hàm...

Xem thêm

13:39 - 10/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2: Thao tác chuột...

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý các sự kiện chuột trong OpenCV thông qua hàm: cv2.setMouseCallback().

Xem thêm

16:15 - 09/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2: Vẽ các hình...

Bài này sẽ hướng dẫn cách vẽ các hình dạng hình học khác nhau với OpenCV qua các hàm: cv2.line(), cv2.circle(),...

Xem thêm

20:02 - 28/11/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2: Thao tác cơ...

Bài này hướng dẫn cách sử dụng các hàm cv2.VideoCapture() và cv2.VideoWriter() để đọc, hiển thị, lưu video, lấy...

Xem thêm

10:19 - 26/11/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2: Đọc, ghi và...

Ở bài trước chúng ta đã cài đặt môi trường lập trình. Trong bài này, sẽ giới thiệu cách sử dụng 3 hàm:...

Xem thêm

09:13 - 25/11/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 1: Cài đặt môi...

Đây là seri các bài hướng dẫn lập trình xử lý ảnh sử dụng công cụ OpenCV-Python, được biên soạn từ các...

Xem thêm